Kamis, 16 Agustus 2012

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama                : Zainal Mustofa M
Kelas                 : xii
Tanggal Lulus    : 14 Juni 2012
Telepon              :081987654323
Alamat               : Rt.01 Rw 01 sambong Pacitan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-1, memberikan KUASA kepada :
Nama Lengkap    : Rofii
Pekerjaan            : Swasta
Telepon               : 087898765555
Alamat                : Rt01 Rw01 Sambong Pacitan
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-2 untuk MENGAMBIL IJAZAH milik PIHAK KE-1, beserta kelengkapan tanda kelulusan lainnya dari Sekolah Negeri Samboong II Pacitan guna digunakan sesuai keperluan PIHAK KE-1.
Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pacitan, 12 Agustus 2012
Pihak Kedua                                                                                                           Pihak Pertama
Materai
Rp. 6.000
Rofii                                                                                                                       Zainal Mustofa M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar