Kamis, 16 Agustus 2012

Contoh Surat Kuasa Perusahaan

KOP PERUSAHAAN
Surat Kuasa
Yang  bertanda tangan di bawah ini saya  :
Nama :  Ahmad Mashudi
Alamat : Rt.01 RW. 01 Sambong Pacitan
Jabatan : Direktur Utama
No KTP : 3501041212790001
Memberikan kuasa untuk melakukan pengambilan dokumen perusahaan atas nama PT Alami  Makmur kepada :
Nama : Eko Susilo H
Alamat : Rt.02 Rw. 02 Sambong Pacitan
Jabatan : Direktur Marketing
No KTP : 3501041411860001
Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.
Pacitan, 19 April 2012
Pemberi Kuasa                                                                                                           Penerima kuasa
Materai Rp. 6.000
Ahmad Mashudi                                                                                                          Eko Susilo H

Tidak ada komentar:

Posting Komentar