Kamis, 16 Agustus 2012

contoh undangan khaul, khitan, dll

berikut ini saya ada  contoh surat undangan yg menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa bakunya. Silakan dipelajari dan semoga bisa diambil hikmahnya :) , amin.

Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr...............
wonten ing Palenggahan.
Bissmillahirohmaanirrohim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahing Gusti Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal, kula sak kluwarga nyuwun kanthi sanget rawuh panjenengan mbenjang ing,
Dinten                 : Rabu Wage
Suryo Kaping      : 15 Agustus 2012
Wanci                 : Tabuh 18:00 wekdal iring kilen (Ba'da solat  magrib)
Panggenan          : Griyo Kula RT.01, RW.02, Dusun Krajan, Desa Sambong, PACITAN
Wigatosing Atur  : mendhak kaping setunggal sedanipun Bapak..........*)
(*) bisa diganti sesuai hajat)
Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
                                         Atur Taklim Kawulo

                                                     ttd

                                                  Sukatno

Tidak ada komentar:

Posting Komentar